Zapisy do pracowni

Procedura elektronicznych zapisów do pracowni w systemie Akademus

TERMINY ZAPISÓW DO PRACOWNI NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

Termin:  maj 2024 – zapisy do pracowni przez studentów w systemie Akademus
czerwiec 2024 – zatwierdzenie zapisów przez prowadzących pracownie w systemie Akademus

Termin uzupełniający:  wrzesień 2024 – zapisy do pracowni przez studentów w systemie Akademus
28–29 września 2024 – zatwierdzenie zapisów przez prowadzących pracownie w systemie Akademus


Zasady kwalifikacji i limity przyjęć do pracowni

I Pracownia Rysunku – limit 27 osób, II rok i osoby z lat starszych przenoszące się z innych pracowni –  portfolio, lata starsze zasada pierwszeństwa, adres do przesłania portfolio: jkaiser@asp.krakow.pl

II Pracownia Rysunku – limit 27 osób, zasada pierwszeństwa, portfolio nie jest wymagane

III Pracownia Rysunku (Rysunek Narracyjny) – limit 30 osób, dla wszystkich – wymagane portfolio; dla nowych studentek/studentów – dodatkowo wymagane pisemne uzasadnienie wyboru pracowni (800–1000 znaków), adres do przesłania portfolio: jwoynarowski@asp.krakow.pl

I Pracownia Malarstwa – limit 35 osób, II rok – konkurs portfolio, pdf. lub link, lata starsze – zasada pierwszeństwa, adresy do przesłania portfolio: dvasina@asp.krakow.pl, kskrobiszewska@asp.krakow.pl

II Pracownia Malarstwa – limit: 14 osób II rok, 16 osób III–V rok, zasada pierwszeństwa

Pracownia Drzeworytu – limit: 27 osób, zasada pierwszeństwa

Pracownia Litografii – limit: 27

Pracownia Miedziorytu – limit: 20 osób, zasada pierwszeństwa, portfolio, adres do przesłania portfolio: ktomalski@asp.krakow.pl

Pracownia Wklęsłodruku – limit: 27

Pracownia Serigrafii – limit: 22 osoby, zasada pierwszeństwa, portfolio, adresy do przesłania portfolio: msurzycki@asp.krakow.pl skaczmarek@asp.krakow.pl

Pracownia Komunikacji Wizualnej – limit: 27 osób (9 osób na każdym roku), zasada pierwszeństwa (w niektórych przypadkach portfolio), adres do przesłania portfolio: jsowinski@asp.krakow.pl, kuba@szeryfy.pl

Pracownia Komunikacji Wizualnej – limit: 27 osób (9 osób na każdym roku), zasada pierwszeństwa (w niektórych przypadkach portfolio), adres do przesłania portfolio: jsowinski@asp.krakow.pl, kuba@szeryfy.pl

Pracownia Liternictwa i Typografii – limit: 17 osób, portfolio (w formie linku do portfolio online np. Behance), adresy do przesłania portfolio: atoborowicz@asp.krakow.pl, pkrzywdziak@asp.krakow.pl

Pracownia Projektowania Plakatu – limit 27

Pracownia Projektowania Książki – limit: 24 osoby, rozmowa i portfolio, adres do przesłania portfolio: dogonowska@asp.krakow.pl

Pracownia Filmu Animowanego – limit: 40 osób, portfolio, dorobek filmowy, rozmowa weryfikacyjna

I Pracownia Fotografii – limit: 20 osób, rozmowa i portfolio

II Pracownia Fotografii – limit: 20 osób, kolejność, rozmowa lub mail; z innych wydziałów – portfolio, adres do przesłania portfolio: tablonski@asp.krakow.pl

III Pracownia Fotografii – limit: 20 osób, kolejność, rozmowa, portfolio z innych wydziałów

Pracownia Obrazowania Cyfrowego – limit 27

seminarium – prowadzone przez dr Martę Raczek-Karcz – limit: 10 osób, Informacja o wybranej pracowni dyplomującej oraz: 1. Krótka informacja o planowanym zakresie tematycznym pracy dyplomowej artystycznej; 2. reprodukcje (lub link do prac udostępnianych w systemie otwartym) max. 5 dotychczas zrealizowanych prac, które zakresem tematycznym lub zastosowanymi rozwiązaniami formalnymi nawiązują lub zapowiadają przyszłe plany dyplomowe.

seminarium – prowadzone przez dr Agnieszkę Jankowską-Marzec – limit: 10 osób

seminarium – prowadzone przez dr Łukasz Sochacki – limit: 10 osób

* Zapisy elektroniczne do pracowni dotyczą wyłącznie zajęć wolnego wyboru (3, 4, 5 rok + Pracownie Rysunku i Pracownie Malarstwa dla 2 roku)