Tylko cztery słowa: MAKSIMUM ZNACZENIA, MINIMUM ŚRODKÓW wyznaczają nasz cel uczenia – czyli: jak dając mało, uzyskać wiele. Plakat to sztuka redukcji. Pracownia jest szkołą intelektualnych ćwiczeń natematy kulturalne i społeczne realizowanych w formie plakatu; czerpie z tradycji polskiego projektowania, w którym skrót myślowy oraz osobisty wyraz nadawały mu rozpoznawalny charakter. Na tym zależy nam szczególnie. W kształceniu duży nacisk kładziemy na typografię jako element ekspresji i kompozycji. Zachowujemy i rozwijamy sferę skojarzeniową w projektowaniu, nawiązując do tradycji plakatu artystycznego. Uważamy plakat za wielkie twórcze wyzwanie. Przy plakacie trzeba myśleć, to zajęcie dla inteligentnych. Uczenie, jak zaprojektować dobry plakat, jest naszą misją.
Poprzednim kierownikiem pracowni (do 2017) był prof. Pior Kunce.

Prace studentów