Tylko cztery słowa: MINIMUM ŚRODKÓW, MAKSIMUM ZNACZENIA wyznaczają nasz cel uczenia w Pracowni Plakatu – czyli: jak dając mało, uzyskać wiele. Plakat to sztuka redukcji. Pracownia jest szkołą intelektualnych ćwiczeń na tematy kulturalne i społeczne; czerpie z tradycji polskiego projektowania, w którym skrót myślowy oraz osobisty wyraz nadawały mu rozpoznawalny charakter. Na tym zależy nam szczególnie.
W kształceniu duży nacisk kładziemy na typografię jako element ekspresji i kompozycji. Zachowujemy i rozwijamy sferę skojarzeniową w projektowaniu, nawiązując do tradycji plakatu artystycznego. Uważamy to medium za wielkie twórcze wyzwanie, wymagające zdolności analitycznych.
Uczenie, jak zaprojektować dobry plakat, jest naszą misją.

Prace studentów