Dyplom w Pracowni Wklęsłodruku i w Katedrze Scenografii na Wydziale Malarstwa. Obszarem jej zainteresowań jest integracja wielu dziedzin sztuki; zajmuje się grafiką warsztatową i projektową, ilustracją, książką artystyczną, projektowaniem kostiumów i scenografii. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2002, 2007).