Kształcenie w sztuce przez użycie środków właściwych grafice warsztatowej, w trzech jej odmianach – druk wgłębny, wypukły i płaski – towarzyszyły artystom zatrudnionym w Akademii praktycznie od początku jej dziejów. Z tych odległych lat przechowała się do dzisiaj nazwa Pracowni Miedziorytu jako wskazanie na sposób artystycznego obrazowania graficznego metodą wymagającą najwyższego kunsztu zawodowego, wytrwałości oraz dyscypliny artysty. Swoista szkoła przetrwania i budowania. Jednak z czasem warsztat pracy grafika niezwykle się rozwinął i wewnętrznie zróżnicował. Mnogość środków wyrazu artystycznego opartych na potencjale matrycy metalowej przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Kolejne pokolenia pedagogów-profesorów, ich asystentów i wielu twórczo zaangażowanych studentów odbiły swe niezacieralne piętno na tożsamości Pracowni.
znajdź nas na facebooku

Zobacz wnętrze na pełnym ekranie


Prace studentów