Pracownia Miedziorytu wbrew jej historycznej nazwie proponuje bardzo otwarty program poszukiwań w obrębie szeroko rozumianej grafiki wklęsłodrukowej a właściwie szerzej rozumianej sztuki tworzonej przy pomocy warsztatu, często łączonej z nowymi technologiami graficznymi.
Jej obecna nazwa wyraża raczej szacunek do przeszłości i podkreśla ciągłość oraz zależność twórczych przemian, korzenie, o których zawsze należy pamiętać, nawet wówczas, a może szczególnie wtedy, gdy chce się przekraczać granice i wychodzić poza ramy przyzwyczajeń, metod i umiejętności samych w sobie.
Praca ze studentami polega na indywidualnym szukaniu motywów, istotnych treści i form przekazu adekwatnych dla czasu, w którym powstają. Kształtowanie osobowości to proces, który nie potrzebuje narzucanych zadań, lecz osiągania świadomości sensu i celu twórczej wypowiedzi. Stąd praca i rozmowa indywidualna. Toteż po krótkim, elementarnym oswajaniu się z warsztatem, ze sposobem pracy i aurą manualnych procesów graficznych w ramach przedmiotu Wprowadzenie do grafiki warsztatowej, szukamy raczej osobowych cech w studentach niż wymagamy samych manualnych fajerwerków. To przynosi skutek podczas pracy nad dyplomami, są one zróżnicowane i świadome, wychodząc śmiało w przestrzeń sztuki, w której sam warsztat nie jest już żadnym argumentem. Jednak trafnie użyty bardzo pomaga, organizuje i nadaje właściwego charakteru poszczególnym realizacjom.
znajdź nas na facebooku

Zobacz wnętrze na pełnym ekranie


Prace studentów