Wystawy

Autorski projekt Natalii Wiernik z cyklu „Dobrostan” od 18 lutego w Galerii ASP!

Fragment instalacji Natalii Wiernik "Dobrostan". ASP Kraów 2015

Fragment instalacji Natalii Wiernik „Dobrostan”. ASP Kraów 2015

Galeria ASP w Krakowie zaprasza na otwarcie „Wystawy”, autorskiego projektu wystawienniczego Natalii Wiernik z cyklu „Dobrostan”. Wernisaż odbędzie się w czwartek, 18 lutego 2016 r., o godz. 18.00 w Galerii ASP w Krakowie przy ul. Basztowej 18.

Natalia Wiernik (ur. 1989 w Krakowie). Artystka interdyscyplinarna. Studia magisterskie na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, kontynuuje kształcenie w ramach studiów doktoranckich na tym samym wydziale w Katedrze Filmu Animowanego Fotografii i Mediów Cyfrowych. Stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatka stypendium Młoda Polska oraz Stypendium Twórczego Miasta Krakowa. Praca twórcza wielokrotnie nagradzana w ramach konkursów i festiwali międzynarodowych. Liczne wystawy i publikacje w kraju i za granicą. Właśnie przygotowuje się do indywidualnej wystawy w ramach międzynarodowego festiwalu fotografii w Houston – Biennale FotoFest (Texas).