Nasze sukcesy / Wykłady

Kierunek: Ziemia / Direction: Earth

W tym roku nasz wydział zaangażowany był w międzynarodowy międzyuczelniany projekt edukacyjny pt. Kierunek: Ziemia / Direction: Earth. Oprócz ASP w Krakowie szkołami uczestniczącymi były Iceland University of the Arts z Rejkiawiku oraz Norwegian University of Science and Technology NTNU z Trondheim. Ogólnym celem projektu była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy szkołami partnerskimi oraz wzmacnianie kreatywności osób uczących się i rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli. Jedną z koordynatorek jest dr Marta Bożyk. Oprócz niej w projekcie wzięli udział dr Marlena Biczak, dr hab Mateusz Otręba, dr Krzysztof Świętek i student III roku Oskar Wasiluk.

Projekt Kierunek: Ziemia skupia się na aktualnych przemianach krajobrazu w kontekście ekologii oraz zjawiska obrazowania antropocenu w sztuce. Głównym zagadnieniem projektu jest poszerzenie zakresu wiedzy na temat globalnych zmian ekologicznych, a co za tym idzie ich lokalnego wpływu na europejski krajobraz, poprzez pracę w dziedzinie sztuki współczesnej oraz sprzyjanie współpracy i wymianie doświadczeń pomiędzy indywidualnymi artystami, badaczami i studentami. W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość zbadać wyjątkowy kontekst ekologiczny występujący na Islandii, w Norwegii oraz w Polsce. Projekt ma na celu wzmacnianie kreatywności osób uczących się, rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli oraz podjęcie współpracy i wymiany dobrych praktyk pomiędzy pedagogami, oraz studentami i doktorantami uczestniczącymi w projekcie.

 

Strona projektu:
directionearth.asp.krakow.pl
Koordynacja projektu: dr Michalina Bigaj (Wydział Rzeźby) oraz dr Marta Bożyk (Wydział Grafiki).
Projekt Kierunek: Ziemia korzysta z dofinansowania o wartości € 87 310,00 otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

W ramach projektu odbyły się:

– dwudniowe warsztaty graficzne Book Art z udziałem studentów z LHI oraz studentów z ASP w Krakowie.
Prowadzenie warsztatów: Sigurður Atli Sigurðsson (Dyrektor Warsztatów Listaháskóli Íslands), Leifur Ýmir Eyjolfsson
Wykład: Johannes Dagsson.
05-06.05.2023

– warsztaty litografii i mokuhanga w Lademoen Kunstnerverksteder, Trondheim w Norwegii.
z udziałem nauczycieli z Wydziału Grafiki oraz studentów z NTNU
Prowadzący warsztaty Mokuhanga dla studentów NTNU: dr Marta Bożyk (Pracownia Drzeworytu ASP w Krakowie)
Prowadzący warsztaty litograficzne: dr Krzysztof Świętek (Pracownia Litografii ASP w Krakowie)
18-20.04.2023
www.lkv.no

– sympozjum
W ramach dwu dniowego sympozjum odbywającego się w Rejkiawiku , odbyły się prezentacje poszczególnych twórców/pedagogów z ASP, LHI, studentów, doktorantów oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi z Islensk Grafik, oraz specjalistami z różnych dziedzin nauki. Sympozjum pozwoliło poznać wzajemne praktyki artystyczne i pedagogiczne uczestników oraz przeanalizować różne typy postaw względem zagadnienia obrazowania antropocenu.
Wszystkie wystąpienia zostały nagrane i wraz z dokumentacją udostępnione na stronie internetowej projektu.
01-02.05.2023

– konferencja Obrazowanie Antropocenu / Symposium Imaging of the Anthropocene w Krakowie w budynku Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Form Przemysłowych
Podsumoanie projekut Kierunek: Ziemia, dotyczyło zagadnienia zmian krajobrazu oraz obrazowania epoki antropocenu. W wydarzeniu brali udział uczestnicy projektu z ASP w Krakowie, instytucji uczestniczących – LHI, NTNU oraz zaproszonych naukowców.
Wykłady oraz materiały dostępne na stronie projektu.|
07.06.2023