Wystawy

Konfrontacje Plakatu Studenckiego

Do 13 czerwca można oglądać w Tarnowie wystawę ponad 200 plakatów studenckich (w tym także animowanych) które powstały w pracowniach grafiki polskich uczelni wyższych. Wyjątkowa kolekcja prac pokazuje kierunki rozwoju plakatu, wielość odmian i realizacji. To miejsce dialogu między nurtami, stylami i programami dydaktycznymi.

Konfrontacje Plakatu Studenckiego
21 V – 13 VI 2021
Tarnowskie Centrum Kultury i tarnowski Rynek

Ogólnodostępna część tegorocznych Konfrontacji jest eksponowana na płycie Rynku. Pokazano tam przede wszystkim plakaty reklamowe i manifesty ideowe, rodzaje grafiki użytkowej związanej na ogół z ulicą. W części galeryjnej są eksponowane również plakaty o funkcji dekoracyjnej, oraz projekty animowane, przeznaczone na ekran.

Celem wystawy jest analiza aktualnych trendów rozwoju plakatu. Jest to także przegląd pracowni projektowych pod kątem rodzaju, charakteru i odmienności programów nauczania.

Kurator wystawy: Wojciech Kołek
Rada programowa: prof. Wojciech Regulski, dr hab. Dariusz Vasina, dr Bartłomiej Bałut, Joanna Tyborowska
Organizator: Wydział Sztuki PWSZ w Tarnowie

Konfrontacje plakatu


https://www.facebook.com/KonfrontacjePlakatu

Szkoły biorące udział w wystawie:
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Instytutu Sztuk Plastycznych w Cieszynie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu