Konkurs Grafika Roku

Konkurs Grafika Roku jest organizowany przez Katedrę Grafiki Warsztatowej ASP w Krakowie od lat 80-tych. Ówcześnie było to pierwsze tego typu wydarzenie skierowane do studentów, którego formuła została później podchwycona przez inne uczelnie.

Podstawowym celem konkursu było ożywienie środowiska studentów i młodych absolwentów, poprzez udostępnienie warsztatu graficznego i pomoc w trakcie pracy nad zgłaszanym dziełem. W ten sposób udało się zebrać grupę młodych artystów, którym starano się pomóc na początku kariery.

W trakcie dziekańskiej kadencji prof. Romana Żygulskiego zaczęliśmy włączać do kolejnych edycji konkursu, kolejno, szkoły z całej Polski . Od 2003 roku zaprosiliśmy Akademie Sztuk Pięknych z Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Gdańska oraz Katowic. Współpraca dawała interesujące efekty, w tym wgląd w różne postawy twórcze. Jednym z jurorów zostawał przedstawiciel zapraszanej uczelni. Wystawa pokonkursowa Grafiki Roku odbywała się dwa razy: w galerii Wydziału Grafiki przy ul. Humberta 3 w Krakowie i w terminie późniejszym, w szkole którą zaproszono. Ta formuła organizowania kolejnych edycji trwała do 2013 roku. W latach 2014 i 2015 odbyła się tylko przy udziale studentów i absolwentów ASP w Krakowie, za to w roku 2016 udało się zorganizować konkurs o zasięgu ogólnopolskim.

W tegorocznej edycji, do konkursu mogą zgłaszać się studenci wszystkich roczników, oraz absolwenci do 3 lat po dyplomie. Oryginały prac możecie składać do 30.11.2022 w Pracowni Litografii. Każdy uczestnik może zgłosić trzy prace. Dłuższy bok pracy nie może przekraczać 200 cm. Nagrody: Grand Prix  3000 zł + indywidualna wystawa w Galerii Wydziału Grafiki, II nagroda 2000 zł, III nagroda 1000 zł

Grafiki oceniać będzie jury w składzie:
dr hab. Prof. Tomasz Daniec, Dziekan Wydziału Grafiki – Przewodniczący Jury
prof. Marcin Surzycki
prof. Bogdan Miga
dr Maja Starakiewicz
dr Paweł Krzywdziak
Komisarzem konkursu jest jak zwykle dr Bartłomiej Chwilczyński.

Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie 30.11.2022 w Pracowni Litografii.

Szczegółowe informacje:
GRAFIKA ROKU 2022 regulamin