Konkurs Grafika Roku

Konkurs Grafika Roku jest organizowany przez Katedrę Grafiki Warsztatowej ASP w Krakowie od lat 80-tych. Ówcześnie było to pierwsze tego typu wydarzenie skierowane do studentów, którego formuła została później podchwycona przez inne uczelnie.

Podstawowym celem konkursu było ożywienie środowiska studentów i młodych absolwentów, poprzez udostępnienie warsztatu graficznego i pomoc w trakcie pracy nad zgłaszanym dziełem. W ten sposób udało się zebrać grupę młodych artystów, którym starano się pomóc na początku kariery.

W trakcie dziekańskiej kadencji prof. Romana Żygulskiego zaczęliśmy włączać do kolejnych edycji konkursu, kolejno, szkoły z całej Polski . Od 2003 roku zaprosiliśmy Akademie Sztuk Pięknych z Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Gdańska oraz Katowic. Współpraca dawała interesujące efekty, w tym wgląd w różne postawy twórcze. Jednym z jurorów zostawał przedstawiciel zapraszanej uczelni. Wystawa pokonkursowa Grafiki Roku odbywała się dwa razy: w galerii Wydziału Grafiki przy ul. Humberta 3 w Krakowie i w terminie późniejszym, w szkole którą zaproszono. Ta formuła organizowania kolejnych edycji trwała do 2013 roku. W latach 2014 i 2015 odbyła się tylko przy udziale studentów i absolwentów ASP w Krakowie, za to w roku 2016 udało się zorganizować konkurs o zasięgu ogólnopolskim.

Obecna edycja 2020 jest trudna, bowiem po raz pierwszy ze względu na pandemię Covid-19 odbywa się tylko w przestrzeni internetowej. Dotyczy to także planowanej wystawy. Mimo trudności, ta edycja jest dla nas szczególnie ważna, dlatego zachęcamy wszystkich studentów do udziału.

GRAFIKA ROKU 2020 – regulamin