Konkursy / Ogłoszenia

Konkurs na asystenta w Pracowni Fotografii I

Ogłaszamy konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Fotografii I w Katedrze Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie

Wśród wymagań m.in.
1.     posiadanie stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie artystycznej sztuki piękne lub wszczęty przewód doktorski w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie artystycznej sztuki piękne, lub co najmniej posiadanie statusu studenta studiów doktoranckich kształcących w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie artystycznej sztuki piękne,
2. aktywna działalność twórcza i znaczący dorobek twórczy w dziedzinie fotografii,
3. wiedza z zakresu sztuki współczesnej i współczesnych strategii artystycznych,
4. znajomość języka angielskiego,
5. umiejętność posługiwania się sprzętem stosowanym na wszystkich etapach tworzenia fotografii i video,
6. znajomość specjalistycznego oprogramowania stosowanego do przygotowania fotografii i video: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Premiere, Adobe After Effect.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 9 czerwca 2017 roku.
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Grafiki,  ul. Humberta 3, 31-121 Kraków.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2017 roku.

WG – konkurs Fotografia I