Konkursy / Ogłoszenia

Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Projektowania Książki

Ogłaszamy konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Projektowania Książki w Katedrze Grafiki Projektowej na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie.

Wśród wymagań m.in.
1. posiadanie stopnia doktora  w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie artystycznej sztuki piękne lub wszczęty przewód doktorski w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie artystycznej sztuki piękne, lub co najmniej posiadanie statusu studenta studiów doktoranckich kształcących w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie artystycznej sztuki piękne,
2. znaczący dorobek artystyczny,
3. bardzo dobra znajomość technik graficznych z zakresu projektowania graficznego,
4. bardzo dobra znajomość zagadnień typografii i ilustracji książkowej,
5. znajomość języka obcego.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 9 czerwca 2017 roku.
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Grafiki,  ul. Humberta 3, 31-121 Kraków.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2017 roku.

WG – konkurs Książka