Konkursy / Ogłoszenia

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Filmu Animowanego

 

Ogłaszamy konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego ze stopniem naukowym doktora habilitowaneg w Pracowni Filmu Animowanego w w Pracowni Malarstwa II w Katedrze Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie.

Warunki udziału w konkursie:
1. 1. posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne,
2. aktywna działalność naukowa i artystyczna udokumentowana całokształtem dorobku m.in.
znaczące osiągnięcia artystyczne w dziedzinie filmu w skali krajowej i międzynarodowej,
3. doświadczenie w zakresie produkcji filmu animowanego i rynku filmowego,
4. doświadczenie w zakresie współpracy krajowej i zagranicznej w dziedzinie filmu,
5. posiadanie doświadczenia dydaktycznego w szkolnictwie wyższym,
6. osiągnięcia w promowaniu studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej,
7. znajomość języka obcego.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 6 lipca 2018 roku.
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Grafiki,  ul. Humberta 3, 31-121 Kraków.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 lipca 2018 roku.

konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego – Film Animowany