Ogłoszenia

Koronawirus — komunikat rektora

Komunikat Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
z dnia 26 lutego 2020 r.

W związku z komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla podróżujących (nr 31) z 24 lutego br. i Informacją Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Północnych Włoch z dnia 25 lutego br. Rektor ASP w Krakowie informuje, że studenci, doktoranci oraz pracownicy ASP w Krakowie, którzy w ostatnich dniach powrócili z Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu przez okres 14 dni od powrotu do Polski są zwolnieni odpowiednio z osobistego udziału w zajęciach lub prowadzenia zajęć w Uczelni.
Realizacja programu powinna w miarę możliwości odbywać się formie pracy zdalnej, a ewentualne zaległości zostaną odrobione w terminie późniejszym w formie określonej przez Dziekanów Wydziałów. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi na podstawie złożonego zdalnie oświadczenia o powrocie z terenów wymienionych w komunikatach służb sanitarnych otrzymają polecenie pracy zdalnej poza siedzibą pracodawcy przez okres 14 dni. o rodzaju obowiązków wykonywanych w tym trybie i sposobie ich rozliczenia decydują bezpośredni przełożeni.

Pełna treść komunikatu
komunikat JM Rektora