Nasze sukcesy / Wystawy

Liquids — Wystawa Karola Szafrana

Zapraszamy na wystawę grafik Karola Szafrana pt. Liquids

20.11—4.12.2020
Jan Fejkiel Gallery
ul. Sławkowska 14

Prace można obejrzeć online na stronie galerii

W cyklu Liquid Minds (2017-18), (…) przeważają formy abstrakcyjne, tym razem bardziej szablonowe, zwarte i dynamiczne, zderzające lub przenikające się. Artysta w większym stopniu otwiera się na konfrontację i wyrazisty spektakl, niż na przekaz metaforyczny (…) Opracowując kompozycję „do spadu” likwiduje podział na pierwszy plan i tło. Chętnie wykorzystuje niezadrukowaną biel papieru, kontrastując ją kolorem. Nakładające się kształty w żywych podkreślających swą autonomię barwach stają się polem starcia żywiołów płynnych i bardziej konkretnych. To ważny akt formotwórczy, wizualnie rozrzutny, witalny i pełen entuzjazmu, w którym nieokreślona materia zyskuje tożsamość, a abstrakcja przybiera kształty quasi-figuratywne.

Cykl Fission ( 2018 ) jest już prezentacją wyrazistego obiektu o silnej podmiotowości.(…) w obłych i miękkich kształtach, wgłębieniach i wybrzuszeniach dostrzegamy tradycje surrealizmu; malarskich i rzeźbiarskich form Hansa Arpa. Przedstawienie z trudem mieści się w kadrze kompozycji, zdaje się wychodzić w przestrzeń.

„Poszukuję związków pomiędzy konstrukcją, a dekonstrukcją, wahań pomiędzy detalem a całością, scalaniem a rozpadem, porządkiem a chaosem”.Szafran stawia rudymentarne, a zarazem i uniwersalne pytania zadawane nie od dziś i nie tylko przez artystów. Czy światem rządzą płynność, zmienność, nieokreśloność, czy sztywne reguły? Jaki jest stan skupienia otaczających nas zjawisk ? Co zawdzięczamy siłom wzrostu i grawitacji, a co kreacji człowieka? Kiedy kończy się naturalne, a zaczyna sztuczne?  (Jan Fejkiel)