Ogłoszenia

Rekrutacja na studia 2020/21

Znamy już tegoroczny tryb przeprowadzenia egzaminów wstępnych na Wydział Grafiki.
W porównaniu z poprzednimi latami rekrutacja została ograniczona do dwóch etapów, prezentacji teczki oraz rozmowy z kandydatem. Prezentacja prac kandydatów na studia odbędzie się on-line. Komisja obejrzy i oceni nadesłane PDF-y lub umieszczone w sieci portfolio. Rozmowa odbędzie się w połowie lipca w Krakowie na naszym wydziale.

Etap 1 — Przegląd i ocena prac kandydatów (online). Wysyłanie prac w PDF lub link do portfolio w sieci 4—30 czerwca 2020r.
Etap 2 — Egzamin teoretyczny (rozmowa z kandydatem) 15, 16, 17 lipca 2020

Szczegóły rekrutacji