Wystawy / Ogłoszenia

Salon Ilustratorów 2023 – nabór

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek oraz Wydawnictwo Miejskie Posnania ogłasza nabór do Salonu Ilustratorów 2023, który będzie towarzyszył Poznańskim Targom Książki w dniach 10-12.03.2023 roku. W czasie Targów odbędzie się również wystawa poświęcona ilustratorskiej twórczości Piotra Frąfowicza, zorganizowana w ramach cyklu Mistrzowie Ilustracji.

Celem Salonu Ilustratorów jest prezentacja i promocja polskich twórców ilustracji oraz grafiki książkowej (zwłaszcza reprezentantów młodego pokolenia, stojących u progu kariery), a także ułatwienie im bezpośrednich kontaktów ze środowiskiem wydawców, dlatego też Salon usytuowany jest na ekspozycji targowej.

Wystawę przygotuje i czuwać nad nią będzie Marta Buczkowska z Wydawnictwa Miejskiego Posnania.

Prace w wersji elektronicznej wraz z formularzem zgłoszenia prosimy nadsyłać do 20 stycznia 2023 roku, bezpośrednio na adres mailowy: edukacja@wm.poznan.pl

link do wydarzenia:
https://bit.ly/3Cg14Jd

Facebook:
https://bit.ly/3VI6B1Q