Wystawy / Konkursy

STRABAG Artaward 2021/ rysunek i malarstwo

Austriackie Forum Kultury zaprasza do udziału w konkursie Strabag Artaward 2021, który  w tym roku został rozpisany także w Polsce. Konkurs adresowany jest do twórców rysunku i malarstwa do 40. roku życia, którzy ukończyli wyższą szkołę artystyczną. Na konkurs zgłaszać można prace, do których autorki i autorzy posiadają prawa autorskie i które nie zostały wcześniej nagrodzone.

Organizatorzy przewidzieli przyznanie głównej nagrody w wysokości 15 000 Euro oraz czterech nagród uznaniowych w wys. 5000 Euro jak również zorganizowanie wystawy indywidualnej w Strabag Artlounge w Wiedniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5.02.2020.

Austriacka nagroda jest przyznawana od 1994 roku, a na arenie międzynarodowej od 2009 roku. W konkursie mogą wziąć udział artyści z Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Austrii. Wszyscy uczestnicy muszą mieć wykształcenie wyższe artystyczne (akademie artystyczne, uczelnie artystyczne lub uniwersytety). Nadesłane dzieła sztuki nie mogą otrzymać żadnej innej publicznej nagrody artystycznej i muszą być własnością uczestnika.

Członkami jury STRABAG Artaward International 2021 są eksperci sztuki z krajów uczestniczących:
Vladimír Beskid, dyrektor, Ján Koniarek Galerie, Trnava / SK
Roman Grabner, kurator, Universalmuseum Joanneum, Graz / AT
Vít Havránek, prorektor ds. Stosunków międzynarodowych, Akademia Sztuk Pięknych, Praga / CZ
Edith Raidl, kolekcjoner sztuki, Wiedeń / AT
Anda Rottenberg, krytyk i historyk sztuki, Warszawa / PL
Hajnalka Somogyi, kierownik, OFF-Biennale, Budapeszt / HU
Tanja Skorepa, kierownik, STRABAG Kunstforum, Wiedeń / AT
Wilhelm Weiß, dyrektor STRABAG Kunstforum, Wiedeń / AT

Na podstawie zgłoszeń online zostanie dokonana wstępna selekcja prac do finalnego posiedzenia jury. Po 29 marca 2021 r. wszyscy artyści zostaną powiadomieni pisemnie. Nominowani zostaną zaprezentowani ze swoimi dziełami na stronie www.strabag-kunstforum.at.

Szczegóły konkursu