Nasze sukcesy

„Studia z Przyszłością” na Wydziale Grafiki

Zakończyła się ocena merytoryczna aplikacji w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC.

Miło nam poinformować, iż decyzją recenzentów zasiadających w Komisji Certyfikacyjnej studia jednolite magisterskie prowadzone na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie uzyskały Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w bieżącej edycji konkursu.

„Komisja Akredytacyjna zarekomendowała przyznanie Certyfikatów i Znaków Jakości najbardziej innowacyjnym, nowoczesnym i prorynkowym kierunkom studiów w Polsce, wyróżniając programy studiów i koncepcje kształcenia cechujące się troską o najwyższą jakość dydaktyki, uwzględnianiem oczekiwań i potrzeb środowisk pracodawców oraz silnym zakorzenieniem w realiach społeczno-gospodarczych. Warto przy tym podkreślić, że polskie uczelnie prowadzą ponad 6 tys. kierunków studiów, w tym studiów podyplomowych. Są one oferowane na blisko 3 tys. wydziałów szkół publicznych i niepublicznych. W Konkursie Studia z Przyszłością wybrano z tego grona kierunki i programy studiów stanowiące akademicką elitę, znacząco wyróżniające się na rynku edukacyjnym w skali ogólnopolskiej.”

W bieżącej edycji konkursu „Studia z Przyszłością” w Komisji Akredytacyjnej zasiadali między innymi prof. ucz. dr hab. Piotr Grudowski – kierownik Katedry Nauk o Jakości na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, dr hab. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn z Katedry Socjologii Sztuki i Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Ewa Kula — kierownik Zakładu Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Dariusz Rott – pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, do 2013 roku członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk – rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, profesor w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości WSH, prof. ucz. dr hab. Zbigniew Widera – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, inicjator powołania Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego, mgr Grażyna Kaczmarczyk – prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Komisja zakończyła pracę 12 lutego 2021 roku.