Wystawy

Układ taneczny oka — wystawa prac sudenckich

Zapraszamy na wernisaż wystawy prac studentów z Pracownia Rysunku (Narracyjnego) III
pt. „Układ taneczny oka

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Wypożyczalnia Główna ul. Rajska 1
czwartek 14 marca o godz. 19.15

Aleksandra Pawlak

Alicja Biedrzycka

Artystki:
Alicja Biedrzycka / Jagoda Czarnowska / Ewelina Galla / Aleksandra Pawlak

„Układ taneczny oka” to nazwa jednego z wielu surrealistycznych wynalazków powstałych podczas ilustratorskich ćwiczeń w krakowskiej Pracowni Rysunku Narracyjnego. Frazę tą można również potraktować jako żartobliwe określenie działań rysownika-narratora, który – reżyserując spojrzenie odbiorcy – niepostrzeżenie narzuca mu wizualno-intelektualną choreografię. Na wystawie można będzie zobaczyć prace zrealizowane w latach 2017 – 2019 przez cztery studentki Pracowni: Alicję Biedrzycką, Jagodę Czarnowską, Ewelinę Gallę i Aleksandrę Pawlak.

Program Pracowni Rysunku Narracyjnego koncentruje się na zagadnieniach związanych z różnorodnymi sposobami opowiadania obrazem – głównie przez komiks, lecz także ilustrację, infografikę i concept art. Powstanie Pracowni bezpośrednio poprzedziły dwie edycje otwartych warsztatów „Niepodległość Komiksów” zorganizowanych w latach 2009 – 2010 i adresowanych do studentów krakowskiej ASP. Sukces „Niepodległości Komiksów” otworzył drogę do powstania Pracowni Rysunku Narracyjnego, która działa od roku 2011, a od 2012 posiada uprawnienia do dyplomowania. Przez pierwszych 6 lat Pracownię prowadzili wspólnie prof. ASP Dariusz Vasina i dr Jakub Woynarowski, który od 2017 roku kieruje nią samodzielnie.
Na przestrzeni lat studenci Pracowni uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez twórców cieszących się międzynarodową sławą, takich jak Elodie Durand (2012), czy Markus Färber (2015), a opowieści graficzne powstałe w murach ASP doczekały się publikacji w najważniejszych polskich wydawnictwach komiksowych, m.in. w Kulturze Gniewu („W obcej skórze” Anny Andruchowicz) i Centrali („Długa historia” Anny Karoliny Kaczmarczyk). Dorobek Pracowni Rysunku Narracyjnego prezentowany był dotychczas w ramach wystaw „Zgłowy” w Galerii Jednej Książki ASP w Krakowie (2012), „Czasem coś da się zrobić” w katowickiej ASP (2016) oraz podczas krakowskiego Festiwalu Synestezje (2014) i Satyrykonu w Legnicy (2017). W 2016 roku ukazała się trzytomowa antologia prac studenckich pod tytułem „Z GŁOWY“, a rok 2017 przyniósł publikację artzina „Skłonności do ostrości”.