Wystawy

Wątki praktyki akademickiej

Zapraszamy na wystawę grupy pedagogów Wydziału Grafiki krakowskiej ASP pt. „Wątki praktyki akademickiej” zorganizowaną w ramach festiwalu Krakowskie Spotkania Artystyczne (ZPAP okręg Krakowski).

04.07.2017 – 31.07.2017
wernisaż: 04.07.2017 godz. 18:00

Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych – Galeria Centrum
Rynek Główny 29, 2 piętro, 31-010 Kraków

Artyści: Artur Blusiewicz / Tomasz Daniec / Marcin Dymek / Joanna Kaiser / Katarzyna Skrobiszewska / Mateusz Otręba /Jakub Woynarowski / Dariusz Vasina

Ekspozycja wykładowców naszego wydziału w galerii MCSG wykracza poza klasyczną formułę prezentacji indywidualnych osiągnięć na rzecz zrealizowanego w ramach kolektywnej współpracy wystawienniczego eseju. Choć podstawowym medium wypowiedzi uczestników projektu jest rysunek, sięgają oni także po  środki, pozwalające snuć poetycką, a momentami ironiczną meta-opowieść o procesie dydaktycznym, potraktowanym tutaj jako rodzaj surrealnego performansu. Efektem wspólnych działań artystów-wykładowców są trzy instalacje, odtwarzające instytucjonalną topografię i rytuały, wraz z nieodłącznym zawodowym żargonem stanowiącym zasobnik gotowych rozwiązań, a zarazem źródło nieustannych problemów w procesie werbalizowania nieuchwytnych treści.