Факультет Графіки / Wydział Grafiki

Інформація про факультет / Informacje o wydziale (EN)

 

Майстерні


пл. Матейко 13

Живопис та Рисунок: Живопис 1, Живопис 2, Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок розповіді

вул. Кармеліцька 16

Дизайн графіки: Дизайн плакату, Каліграфія та типографіка, Комунікація візуальна
Анімація, Фотографія та цифрові медіа: Фотографія 1, Фотографія 2, Фотографія 3, Анімація, Цифрове зображення
Майстерня графіки: Серіграфія

вул. Хумберта 3

Майстерня графіки: Гравюра на дереві, Літографія, Ліногравюра, Офорт

вул. Смоленьск 9

Дизайн графіки: Оформлення книги (1-й поверх)

 

Studios


13 Jan Matejko Square

Painting and Drawing: Painting 1, Painting 2, Drawing 1, Drawing 2, Narrative Drawing

16 Karmelicka St.

Graphic Design: Poster, Lettering and Typography, Visual Communication
Animation, Photography and Digital Media: Photography 1, Photography 2, Photography 3, Animation, Digital Art
Printmaking: Screen Printing

3 Humberta St.

Printmaking: Woodcut, Lithography, Intaglio, Copperplate Engraving

9 Smoleńsk St.

Graphic Design: Book Design (1st floor)

 

Pracownie


plac Jana Matejki 13

Malarstwo i rysunek: Malarstwo 1, Malarstwo 2, Rysunek 1, Rysunek 2, Rysunek Narracyjny

ul. Karmelicka 16

Grafika projektowa: Plakat, Liternictwo i Typografia, Komunikacja Wizualna
Animacja, fotografia i media cyfrowe: Fotografia 1, Fotografia 2, Fotografia 3, Film Animowany, Obrazowanie Cyfrowe
Grafika warsztatowa: Serigrafia

ul. Humberta 3

Grafika warsztatowa: Drzeworyt, Litografia, Wklęsłodruk, Miedzioryt

ul. Smoleńsk 9

Grafika projektowa: Projektowanie Książki (1 piętro)