Wystawy

Wystawa Pracowni Drzeworytu w Galerii Akademia w Bronowicach

Jego Magnificencja
Rektor Akademii Sztuk Pięknych
prof. Stanisław Tabisz oraz pani dyrektor galerii Bronowice Aleksandra Rzońca
mają zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy

PRACOWNIA DRZEWORYTU
Wydziału Grafiki
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

otwarcie wystawy 22 listopada o godzinie 17.30

15 listopada 2016 – 15 stycznia 2017
godziny otwarcia: Poniedziałek od 15.00 do 21.00, W weekendy od 9.00 do 21.00
galeria Akademia w Bronowicach, Galeria Bronowice, poziom +1, ul. Stawowa 61, Kraków

Uczestnicy wystawy:
Pracownia Drzeworytu jest jedną z pięciu pracowni działających w strukturze Katedry Grafiki Warsztatowej Wydziału Grafiki ASP

w Krakowie. Jej założycielem, a zarazem pierwszym kierownikiem w latach 1952 – 1965, był profesor Ludwik Gardowski, współzałożyciel Stowarzyszenia Polskich Artystów „Ryt”. Następca prof. Gardowskiego prof. Franciszek Bunsch, pełnił tę funkcję przez trzydzieści lat do roku 1996, a przez kolejne dziesięć prof. Zbigniew Lutomski. W różnych okresach związani z pracownią w roli asystentów, byli: Zbigniew Jeżo (1959 – 1989), Janusz Kaczorowski (1972 – 1973), Stefan Speil (1975 – 1979) Stanisław Jakubas (1979 – 1998) i piszący te słowa Bogdan Miga, któremu w 2006 roku Rada Wydziału Grafiki powierzyła prowadzenie Pracowni.

W tym samym roku konkurs na stanowisko asystenta wygrała dr Marta Bożyk.

W ciągu już 64-cio letniej historii funkcjonowania pracowni zrealizowano w niej 190 prac dyplomowych. Wśród autorów jest wielu znanych artystów i pedagogów takich jak: Franciszek Bunsch, Alina Kalczyńska, Zbigniew Lutomski, Piotr Schneider, Janusz Kaczorowski, Krzysztof Skórczewski, Jacek Stokłosa, Tadeusz Nuckowski, Wojciech Regulski, Antoni Szoska, Stanisław Jakubas, Jerzy Jędrysiak, Stefan Kaczmarek, Rafał Bujnowski.

Pracownia Drzeworytu, którą od dziesięciu lat prowadzę we współpracy z dr Martą Bożyk, realizuje program nauczania, który ma swoje podstawy w tworzonych przez poprzednich kierowników koncepcjach dydaktycznych, uwzględniając jednak wszelkie zmiany jakie dokonują się we współczesnej grafice artystycznej. Kierując pracownią staramy się stworzyć studentom przyjazne warunki dla doskonalenia umiejętności warsztatowych i rozwijania zdolności artystycznych zwracając jednocześnie uwagę na konieczność ciągłych poszukiwań, które mogą a wręcz powinny wykraczać poza tradycyjnie rozumiany warsztat drzeworytniczy. Mam nadzieję, że tak skonstruowany program daje studentom możliwość realizacji własnych zamierzeń twórczych oraz swobodę w kształtowaniu indywidualnej drogi artystycznej.

Na wystawie, której towarzyszy ten katalog, prezentujemy przede wszystkim wybrane fragmenty spośród 66 prac dyplomowych zrealizowanych w ciągu ostatnich dziesięciu lat, oraz prace pedagogów prowadzących pracownię. Tworząc koncepcję wystawy zależało nam na pokazaniu zarówno możliwości technicznych właściwych dla techniki druku wypukłego, jak i  a może przede wszystkim różnorodności i bogactwa artystycznych postaw naszych studentów.

prof. Bogdan Miga

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Wydział Grafiki
Pracownia Drzeworytu
Galeria Akademia w Bronowicach
Kraków, 15 listopad 2016 – 15 styczeń 2017

uczestnicy wystawy:
– Paulina Balbier
– Marta Bożyk
– Urszula Byrska
– Magdalena Chmielek
– Jessica Czajkowska
– Mateusz Czapek
– Piotr Górnikiewicz
– Barbara Górska
– Agnieszka Grzegorczyk
– Jacek Hajnos
– Anna Jagodova
– Bartosz Karwowski
– Anna Krzak
– Elżbieta Maj
– Bogdan Miga
– Filip Odzierejko
– Katarzyna Olbrycht
– Paweł Panczakiewicz
– Maciej Pisiałek
– Joanna Pyra
– Agnieszka Rokicka
– Helena Siemińska
– Karol Szafran
– Witold Winek
– Justyna Warchala
– Marta Wojtuszek