Wystawy

Grafika: Rzeszów

Zapraszamy na wystawę Grafika: Rzeszów. Jest to prezentacją prac grafików związanych z Instytutem Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz artystów spoza uczelni, ale związanych z miastem i regionem oraz pracujących w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie. Wystawa ma charakter przeglądowy, a ideą wystawy było ukazanie różnych postaw i poglądów ludzi, którzy kształtują grafikę w tym mieście.

Wernisaż 
piątek 22 listopada
o godz.18.00
w galerii Humberta 3

Uczestnicy:
Kamila Bednarska
Paweł Bińczycki
Łukasz Cywicki
Agnieszka Dobosz-Bruchnalska
Marcin Dudek
Grzegorz Frydryk
Jacek Garbaczewski
Marcin Jachym
Joanna Jankowska-Augustyn
Kamil Jodko Jan
Anna Kamycka
Włodzimierz Kotkowski
Agnieszka Lech-Bińczycka
Jacek Machowski
Tadeusz Nuckowski
Marek Adam Olszyński
Mirosław Pawłowski
Ondrej Revicky
Andrzej Rułka
Krzysztof Skórczewski
Kamil Skrzypiec
Magdalena Uchman
Agnieszka Włodarczyk-Rułka