Konkursy / Ogłoszenia

Komentarz na temat wyników konkursu MKiDN na kartkę świąteczną

Komentarz na temat medialnej burzy wywołanej wynikami konkursu MKiDN na kartkę świąteczną, który skierowany był do uczniów szkół plastycznych.

„Ze zdumieniem przyjmuję reakcję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które w obliczu reakcji internautów postanowiło odciąć się od zorganizowanego przez siebie konkursu i przychylić do opinii prezentowanych w niewybrednych komentarzach opublikowanych w serwisach i mediach społecznościowych.
Tym samym pani Wiceminister Wanda Zwinogrodzka pozostawiła uczniów, laureatów konkursu, samych i bezbronnych wobec fali internetowej nagonki. Powstrzymam się od oceny takiego postępowania.
Wbrew publikowanym opiniom, nagrodzone prace prezentują interesujący poziom artystyczny. Są oryginalne i wolne od dominujących schematów. Wskazują na inteligencję autorów. I te walory zostały docenione przez jurorów.
Choć może się to nie podobać komentatorom gustującym w pospolitej ofercie pocztówkowej, celem konkursu plastycznego nie jest schlebianie ich upodobaniom.
Jury konkursu, w którego składzie znaleźli się między innymi pedagodzy Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Kuba SowińskiDariusz Vasina, to grono uznanych profesjonalistów, którzy w przeciwieństwie do urzędników MKiDN poważnie traktują swoją pracę. Przypisywanie im intencji innych niż wyłonienie najciekawszych prac konkursowych jest pozbawione podstaw.”

dr hab. Tomasz Daniec, prof. ASP
Dziekan Wydziału Grafiki
Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie.

 

Zobacz także:
Nagrodzone prace (w konkursie przyznano także kilka wyróżnień)