Konkursy / Ogłoszenia

Konkurs na asystenta w Pracowni Projektowania Plakatu

Ogłaszamy konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Projektowania Plakatu
w Katedrze Grafiki Projektowej na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie.

Warunki udziału w konkursie to m.in.:
1. posiadanie stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie artystycznej sztuki piękne, lub posiadanie statusu studenta studiów doktoranckich kształcących w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie artystycznej sztuki piękne,
2. znaczący dorobek artystyczny i zawodowy, szczególnie w zakresie projektowania graficznego,
3. bardzo dobra znajomość programów graficznych z zakresu projektowania graficznego
4. biegła znajomość języka angielskiego,
3. co najmniej roczne doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego lub odbycie praktyki dydaktycznej w wyższej uczelni artystycznej o profilu plastycznym.

Termin składania dokumentów:
od 3 do 20 września 2018 roku
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec września 2018 roku.

Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Projektowania Plakatu