Ogłoszenia

prof. Roman Banaszewski 1932—2021

Z żalem zawiadamiamy, iż na początku roku zmarł prof. Roman Banaszewski.

Artysta urodził się w 1932 roku w Janikowie. Był związany od wielu lat z Akademią a w szczególności z naszym wydziałem, który ukończył 1959 roku (w Pracowni Litografii prof. Konrada Srzednickiego i w Pracowni Plakatu u prof. Macieja Makarewicza), następnie został wykładowcą i wieloletnim kierownikiem Pracowni Projektowania Książki i Typografii. Ważną dziedziną w jego warsztacie był druk typograficzny i offsetowy, który wprowadził do dydaktyki i rozwijał w Drukarni ASP, którą kierował przez wiele lat. Dwukrotnie był wybrany na szefa Katedry Grafiki Projektowej. Pełnił też obowiązki prorektora do spraw studenckich. W 2003 roku przeszedł na emeryturę.

Uprawiał malarstwo, rysunek i grafikę warsztatową. W latach 2004—2017 współtworzył, jako redaktor graficzny, miesięcznik „Kraków”. Został uhonorowany „Złotym Laurem” za mistrzostwo w sztuce, Krzyżem Kawalerskim, Odznaką Honoris Gratia oraz brązowym medalem Zasłużony Kulturze — Gloria Artis. Prace Romana Banaszewskiego znajdują się m.in. w kolekcjach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, w Muzeum Pomorskim w Gdańsku, Muzeum Ziemi Bydgoskiej, Pratt Institute w Nowym Jorku, Muzeum Miejskim w Tokio, Gabinecie Grafiki w Genewie, Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie oraz Nowej Darmstadzkiej Secesji w Darmstadt. Trzeba tu wspomnieć iż poza dydaktyką i twórczością, ważną rzeczą w życiu prof. Banaszewskiego była działalność charytatywna na rzecz potrzebujących.

Składamy kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie i współpracownikom Pana Profesora.