Wystawy

Toruńska Grafika w Galerii Humberta 3

Zapraszamy  na wernisaż wystawy prac wykładowców, doktorantów i studentów z Zakładu Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu
w Galerii Humberta 3, w najbliższy piątek, 09 listopada o godz. 16.00

Toruńska Grafika w Galerii Humberta
Wystawa jest prezentacją grafiki – wykładowców, doktorantów i wybranych studentów reprezentujących poszczególne pracownie na specjalności grafika warsztatowa. Całość wpisuje się w program Galerii Zakładu Grafiki UMK, który między innymi obejmuje wystawy wymienne grafik z różnych szkół i ośrodków artystycznych. Różnorodność warsztatowa wynika nie tylko z rozmaitości technik stosowanych przez zajmujących sie grafiką twórców. Sam sposób dochodzenia do efektu finalnego jest często inny i zależy od uwarunkowań wynikających z tradycji i przyzwyczajeń warsztatowych, które charakteryzują daną szkołę. Ta wystawa ma pobudzić wyobraźnie, zaktywizować studentów do twórczych poszukiwań i zachęcić do podejmowania nowych wyzwań oraz dać im trochę inne spojrzenie na problemy techniczne i poprzez bezpośrednią możliwość ich przeanalizowania, poszerzyć sposoby kreacji.

Zakład Grafiki WSzP UMK w Toruniu
Składa sie z 5 Pracowni: Wypukłodruku, Wklęsłodruku, Litografii, Serigrafii i Grafiki Multimedialnej z nowoczesnym zapleczem warsztatowym i powierzchnią ekspozycyjną. W ramach posiadanej przestrzeni wystawienniczej prowadzona jest Galeria Zakładu Grafiki. Organizowane są indywidualne i zbiorowe wystawy prac studentów, pokazy dyplomowe i wystawy zapraszanych artystów, przeglądy i prezentacje nowych trendów warsztatowych w grafice polskiej z najbardziej wiodących ośrodkach artystycznych w kraju.
Zakład Grafiki przygotowuje również szereg pokazów, warsztatów i imprez edukacyjnych min. warsztaty graficzne dla dzieci i młodzieży „Mali Twórcy”, pokazy druku artystycznego i technik graficznych w ramach kolejnych edycji Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki /w latach 2009 – 2016/, cykl wykładów i warsztatów graficznych „Grafika” – przygotowany dla szkół ponadpodstawowych.

http://www.grafika.umk.pl