Wykłady / Wystawy / Konkursy

Wisława Szymborska – konkurs na plakat

Konkurs im. Profesora Adama Wodnickiego
Wisława Szymborska – plakat

Pomysłodawca konkursu Jarosław Mikołajewski oraz dziekan Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Barbara Widłak zapraszają studentów Wydziału Form Przemysłowych oraz Wydziału Grafiki ASP na trzecią edycję konkursu im. Profesora Adama Wodnickiego. 
Konkurs o charakterze cyklicznym, ma na celu upamiętnienie postaci patrona – byłego Dziekana WFP i wieloletniego pedagoga, wybitnego tłumacza z języka francuskiego oraz poety.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zadecydował, że rok 2023 będzie Rokiem Wisławy Szymborskiej – w tym roku przypada bowiem 100. rocznica jej urodzin. Szymborska jest autorką trzynastu tomów poetyckich, laureatką literackiej Nagrody Nobla, została uhonorowana najwyższym odznaczeniem państwowym − Orderem Orła Białego. Jej wiersze przetłumaczono na ponad czterdzieści języków.

Na naszym wydziale prace będą realizowane w pracowniach Projektowania PlakatuKomunikacji Wizualnej.
Chętnych spoza pracowni prosimy o kontakt z Kubą Sowińskim.

Planowane są pokonkursowe wystawy w Instytucie Polskim w Rzymie (wybrane najlepsze prace – 20 plakatów), wystawa w ramach Obchodów Roku Wisławy Szymborskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Galerii Schody Wydziału Form Przemysłowych oraz w Muzeum Literatury w Warszawie.
Nieodłączną częścią konkursu będzie wykład dotyczący Wisławy Szymborskiej, który wygłosi Jarosław Mikołajewski 7 marca o godz. 13.15, w budynku WFP  ul. Smoleńsk 9, w sali 108.

Pomysłodawca konkursu poeta i tłumacz – Jarosław Mikołajewski

Organizator
Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Ostateczny termin złożenia prac 1 czerwca 2023. Wydruk w formacie 100 x 70 cm (pion)
Jury zastrzega sobie możliwość dokona wyboru najlepszych prac do wystaw pokonkursowych.

Skład jury
Jarosław Mikołajewski – poeta, tłumacz
Wojciech Ornat – Wydawnictwo Austeria
prof. Jan Nuckowski – WFP
prof. Władysław Pluta – WFP
dr Aleksandra Toborowicz – WG
dr Szymon Kiwerski – WFP

Nagrody
I nagroda 1500 zł
II nagroda 900 zł
III nagroda 600 zł

Regulamin konkursu i szczegóły zgłoszenia prac:
szymborska–plakat regulamin AH