Ogłoszenia

Wybory do samorządu studenckiego WG

W piątek 30.11.2018 o godz 13:30 przy ul. Humberta 3, w sali rady wydziału nr 12
odbędą się wybory przedstawicieli studentów do rady wydziału.
Zapraszam wszystkich studentów do wzięcia udziału w głosowaniu.
Wszystkich kandydatów proszę o przesłanie kandydatur do 29.11.2018 na adres: esteramrowka@gmail com.

(Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Wydziału Grafiki Estera Mrówka)