Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2013), studentka studiów doktoranckich na tej samej uczelni. Zajmuje się rysunkiem, rzeźbą i instalacją. Jej prace były prezentowane m.in. na indywidualnych wystawach: Krew, morze (Galeria AS, Kraków, 2014), Destrukcyjne tendencje (ARISTOI, Kraków, 2016) i Maszyna była pod takim wrażeniem, że sama na siebie spadła (Bunkier Sztuki, Kraków 2017). Brała udział m.in. w 7. Triennale Młodych w Orońsku (Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 2014), Mocnym stąpaniu po ziemi (BWA w Katowicach, BWA w Tarnowie, 2015), wystawie 12. konkursu Gepperta (BWA we Wrocławiu, 2016), To, co jest i co nam się wydaje, że jest (Galeria Szara w Cieszynie, 2015), w MuMoK w Wiedniu (2015). Laureatka Doliny Kreatywnej (2007), Talentów Trójki (2014), Walter Koschatzky Kunst-Preis (2015) i 12. Konkursu Gepperta (2016). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007).