Wystawy / Konkursy / Ogłoszenia

Międzynarodowe Triennale Grafiki 2024 – nabór do konkursu

Drogie Artystki, Drodzy Artyści, w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 23. konkursie Międzynarodowego Triennale Grafiki 2024. Tematem wywoławczym jest słowo Momentum.
Prace można zgłaszać od 1.09 do 15.11.2023

Momentum to słowo-klucz 23. edycji Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Słowo to, choć krótkie, zawiera w sobie wiele znaczeń, a wszystkie one okazują się
niezwykle aktualne w kontekście obecnego stanu świata. Momentum może oznaczać zarówno „siłę poruszającą”, co wskazuje na jego potencjał sprawczy, jak i: wagę, przyczynę, wpływ, czy znaczenie – to z kolei ukazuje je jako istotny czynnik rzeczywistości. Ponadto wśród słownikowych znaczeń pojawiają się określenia takie jak: skutek, poruszenie, ruch, przewaga, rozstrzygnięcie, zmiana. Ma także momentum swój odpowiednik w wyrazach: chwila lub moment. Wreszcie w naukach fizycznych – w języku polskim otrzymując nazwę „pęd” – opisuje mechanikę, tj. ruch i oddziaływanie obiektu fizycznego. Przy czym ruch ciała, podobnie jak jego prędkość określane są względem konkretnego (wybranego) układu odniesienia, który staje się także układem odniesienia dla momentum (pędu). Wybór słowa momentum jako hasła Triennale podyktowany był z jednej strony chęcią ustanowienia możliwie szerokich granic tematycznych, pozwalających na prezentację różnorodnych wypowiedzi twórczych dotyczących rzeczywistości. Z drugiej natomiast hasło to pozostaje w relacji z prowadzonymi w ostatniej dekadzie dyskusjami o świecie różnych prędkości podkreślającymi odmienne układy odniesienia, w jakich funkcjonują mieszkańcy poszczególnych kontynentów czy państw. Skłania także do refleksji nad przyczynami i skutkami zachodzących wokół zmian, w ramach których efekty działań podejmowanych przez gospodarki państw wysoko rozwiniętych wpływają na katastrofy naturalne w odległych od nich regionach globu. Interpretując słowo momentum jako chwilę można przywołać jej niezwykle niepokojącą definicję, jaką wypowiada na kartach powieści Lewisa Carrolla Po drugiej stronie lustra Król pędzący przed Alicją. Jego zdaniem chwila przebiega tak straszliwie szybko, że nie można na niej stanąć, ani nawet jej dotknąć. To oczywiście tylko jedna z możliwości rozumienia hasła momentum, która może zachęci Artystów i Artystki z całego świata do krytycznej interpretacji rzeczywistości nieuchronnie pędzącej ku katastrofie klimatycznej i humanitarnej, wytwarzającej jednocześnie nowe cyfrowe narzędzia ingerowania w tkankę społeczną. Zatem zapraszamy wszystkie Graficzki i wszystkich Grafików do wizualnej interpretacji hasła momentum. Być może działanie to pozwoli zarówno im, jak i publiczności dokonać tego, co zdaniem Carrollowego Króla jest niemożliwe, tj. dotknięcia pędzącego świata i przynajmniej chwilowego – nomen omen – w nim się zatrzymania, abyśmy mogli się przypatrzeć zarówno temu, dokąd, jak i w jaki sposób pędzimy. A to być może uchroni nas w jakimś stopniu przed losem bohaterów popularnej swego czasu gry komputerowej Lemmings. Dla przypomnienia – główny cel gracza to przeprowadzenie choćby niewielkiej grupki uroczych, zielonowłosych, ubranych w niebieskie stroje lemingów wzdłuż całej trasy gry. Ten cel gracz osiągał usuwając z ich marszruty wszelkie przeszkody bądź tworząc bezpieczne ominięcia pułapek, które groziły tym stworzeniom natychmiastową śmiercią. Najczęściej większość lemingów ginęła dlatego, że pędząc przed siebie, w zasadzie na oślep, nie potrafiła się zatrzymać i w porę dostrzec czyhającego zagrożenia. Ale tym razem, mamy nadzieję, dzięki Artystkom i Artystom, będą miały szansę skorzystać z graficznych drogowskazów. Zdaniem Organizatorów Triennale sztuka graficzna jest środkiem, który ma wysoki potencjał oddziaływania społecznego, może zatem poprzez prezentację różnorodnych perspektyw twórczych uda się wykreować przestrzeń do namysłu i dyskusji nad stanem świata w tym wyjątkowym jego momentum.

 

kontakt:
smtg.krakow@gmail.com

regulamin

formularz zgłoszeniowy