Wykłady / Ogłoszenia

Obrona doktoratu Andrzeja Pilichowskiego-Ragno

Zapraszamy na publiczną obronę doktoratu Andrzeja Pilichowskiego-Ragno pt „Struktury głębokie i anatomia fotografii streetowej”. Promotorką pracy jest dr hab. Agata Pankiewicz, prof. ASP.

18 kwietnia 2024 r. o godz. 16.00
Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
ul. Syrokomli 21, sala 311

Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Czaja (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. dr hab. Piotr Chojnacki (Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu)
prof. dr hab. Łukasz Skąpski (Akademia Sztuki w Szczecinie)

Rozprawa doktorska, streszczenie oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie
Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.