Konkursy / Ogłoszenia

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Malarstwa II

Ogłaszamy konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem naukowym doktora w w Pracowni Malarstwa II w Katedrze Rysunku i Malarstwa na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie.

Warunki udziału w konkursie:
1. posiadanie stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne,
2. aktywna działalność naukowa i/lub artystyczna udokumentowana całokształtem dorobku,
3. posiadanie doświadczenia dydaktycznego w szkolnictwie wyższym,
4. znajomość języka obcego.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 lipca 2018 roku.
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Grafiki,  ul. Humberta 3, 31-121 Kraków.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca września 2018 roku.

konkurs_adiunkt Malarstwo II