Dyplom w Pracowni Miedziorytu. Studiowała także filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, instalacją, grafiką i fotografią. W pracy twórczej interesują ją analogie między pamięcią i percepcją w odniesieniu do przestrzeni i miejsca. Stypendystka Akademie der Bildenden Künste w Wiedniu oraz University of Alberta w Edmonton, Kanada. Stypendystka Miasta Krakowa oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”.