(ur. 1956, zm. 2021) Studiował na Wydziale Grafiki i na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, dyplom w Pracowni Malarstwa. Zajmował się malarstwem, rysunkiem, scenografią, krytyką sztuki. Jego obrazy i rysunki są zaliczane do nurtu surrealistycznego. Tworzył wizyjne pejzaże przeniknięte atmosferą baśni, snu i magii. Częstym motywem jego obrazów jest magiczny pejzaż, w którym pojawiają się chimery, przeskalowane owady i mityczne jednorożce. W niewielkich formatowo rysunkach podejmował wątki zwierzęce, figuralne i portretowe, rozrastające się często w obszerne cykle. W latach 2012–2020 pełnił funkcję dziekana naszego wydziału, a od 2012 do 2020 rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Był członkiem członkiem Zarządu Głównego ZPAP (1995–99), a od r. 2002 Prezesem Okręgu Krakowskiego. Był inicjatorem Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza przyznawanej za najlepszą wystawę prezentowaną w Krakowie, przez Okręg Krakowski ZPAP. W 2020 otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia organizacyjne.