Ukończył Kurs Fotografii Prasowej organizowany przez Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne, Klub Dziennikarzy SDP i „Gazetę Krakowską”; studiował historię i socjologię w krakowskim Studium Nauk Społecznych; absolwent Wydziału Projektowania Plastycznego ASP w Krakowie, dyplom w Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz. Zajmuje się dokumentem subiektywnym, krajobrazem, portretem oraz publicystyką, krytyką i historią fotografii.