Wystawy / Konkursy

XII Biennale Grafiki Studenckiej „Przeciwciała”

Do 31 stycznia 2021 można zgłaszać prace do 12. edycji Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu pt. „Przeciwciała”, organizowanej przez Katedrę Grafiki na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Tytuł „Przeciwciała” odnosi się do roli krytycznej sztuki zaangażowanej w codzienność. Przywołuje również zjawisko biopolityki, polegające na łączeniu relacji politycznych, ekonomicznych, filozoficznych z organizacją społeczną, w tym ochroną zdrowia i środowiska. 12. edycja Biennale nawiązuje także w pośredni sposób do twórczości Magdaleny Abakanowicz, artystki poruszającej często w swoich realizacjach problematyką masowości i alienacji w kulturze.
Celem Biennale jest zgromadzenie prac o wysokich walorach artystycznych i warsztatowych wykonanych w dowolnej technice graficznej. Organizatorzy oczekują dzieł będących wynikiem indywidualnych przemyśleń i wyborów. Powołanie do życia tego wydarzenia ma na celu wyłonienie najzdolniejszej młodzieży studenckiej i jest formą pomocy w starcie do dojrzałej kariery.
W Biennale mogą brać udział wyłącznie studenci wyższych uczelni plastycznych oraz dyplomanci uczelni plastycznych z 2019 i 2020 roku. Do konkursu można nadesłać nie więcej niż trzy prace w dowolnej technice graficznej (z wyjątkiem prac powstałych po dyplomie!).

Regulamin
Formularz zgłoszenia

Terminarz:
31.01. 2021 — ostatni termin zgłoszenia
01–05.02.2020 — I etap obrad jury (weryfikacja zgłoszeń elektronicznych)
08.02.2021 — publikacja listy prac zakwalifikowanych do wystawy
21.02.20 — termin nadsyłania prac na wystawę
05.03.2021, godz.18.00 — Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród w Galerii Miejskiej Arsenał
05.03.2021–28.03.2021 — wystawa pokonkursowa prezentowana w Galerii Miejskiej Arsenał