Ogłoszenia

Konkursy na stanowiska dydaktyczne na Wydziale Grafiki a.d. 2018

Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ogłasza konkursy na (wymienione poniżej) stanowiska dydaktyczne. Szczegółowe informacje i kryteria znajdują się w podlinkowanych załącznikach.
Termin składania zgłoszeń upływa 11 czerwca 2018 roku.

1. konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem naukowym doktora
w Pracowni Filmu Animowanego w Katedrze Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych
konkurs 1 – film animowany

2. konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Projektowania Książki
w Katedrze Grafiki Projektowej
konkurs 2 – książka

3. konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Liternictwa i Typografii
w Katedrze Grafiki Projektowej
konkurs 3 – liternictwo

4. konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Rysunku II
w Katedrze Rysunku i Malarstwa
konkurs 4 – rysunek II

5. konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem naukowym doktora do prowadzenia
zajęć teoretycznych z zakresu historii grafiki projektowej, współczesnej grafiki artystycznej i projektowej, współczesnych teorii i praktyk artystycznych , historii sztuki oraz seminarium dyplomowego
konkurs 5 – teoretyczne

6. konkurs na stanowisko wykładowcy
do prowadzenia przedmiotu „Podstawy technik cyfrowych”
konkurs 6 – techniki cyfrowe