Ogłoszenia

Obrona doktoratu Anny Juszczak

W dniu 2 lutego 2018 roku o godz. 12.oo w budynku wydziału przy ul. Humberta 3 w Krakowie, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie artystycznej sztuki piękne
mgr Anny Juszczak.
Rozprawa doktorska nosi tytuł ,,Diapauza” (do pobrania streszczenie).

Promotorem pracy jest Dr hab. Dariusz Vasina
Recenzowali: Prof. dr hab. Zbigniew Kamieński oraz Dr hab. Mirosław Sikorski